Izdavanje potvrda o članstvu u UOTS i dozvola za rad

 

Informacija o proceduri za izdavanje potvrda o članstvu u UOTS i dozvola za rad  sportskim stručnjacima-trenerima u oblasti odbojkaškog sporta

 

Procedura podrazumeva:

1 - Procedura za dobijanje potvrde o članstvu u UOTS, koju izdaje UOTS, podrazumeva kompletiranje sledeće dokumentacije:

1.1 – popunjena i potpisana pristupnica (obrazac pristupnice)

1.2 – uplata članarine za tekuću takmičarsku sezonu shodno rangu takmičenja (detaljnije)

1.3 – dve fotografije (1 za arhivu, a druga ukoliko je neophona izdrada nove trenerske ligitimacije)

1.4 – diploma o stečenom zvanju (iz oblasti sporta-za trenere)

Kompletirana dokumentacija za izdavanje potvrde o članstvu dostavlja se Udruženju odbojkaških trenera Srbije dostavlja na adresu: Terazije 35/III, 11000 Beograd.

 

2 - Procedura za dobijanje dozvole za rad koju izdaje OSS podrazumeva kompletiranje sledeće dokumentacije:

2.1 – popunjen i potpisan zahtev za izdavanje dozvole za rad (obrazac zahteva)

2.2 – jedna fotografija

2.3 – dokumenata iz člana 7. i 8. Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka-trenera u oblasti odbojkaškog sporta: overena kopija dipolome o stečenom zvanju (iz oblasti sporta-za trenere), potvrda o stečenom iskustvu kao prvog trenera seniorske ekipe jedne ili tri godine u zavisnosti od nivoa tražene dozvole za rad (detaljnije)

2.4 – potvrda o članstvu u Udruženju odbojkaških trenera Srbije

2.5 – potvrda da je trener zdravstveno sposoban za obavljanje stručnog rada u sportu (detaljnije)

2.6 – potvrda o uplati naknade za administrativne troškove (detaljnije)

Kompletirana dokumentacija za izdavanje dozvole za rad dostavlja se Komisiji za izdavanje dozvola za rad Odbojkaškog saveza Srbije na adresu: Terazije 35/II, 11000 Beograd.