Pristupnica UOTS

(Preuzmite Pristupnicu)

Ime i prezime:

Ime jednog roditelja:

Datum rođenja:

Mesto rođenja:

Adresa (ulica i broj):

Mesto:

Poštanski adresni kod - PAK:

Mobilni:

E-mail:


Svojom voljom pristupam Udruženju odbojkaških trenera Srbije, upoznat/a sam sa, i u celosti prihvatam Statut i druga akta Udruženja, i obavezujem se da ću u potpunosti poštovati i sprovoditi odluke, ciljeve i zadatke koji iz istih proističu.

 

Potpis:

- - - - - - - - Popunjava UOTS - - - - - - - -

Kategorija:

Datum:

Broj legitimacije:

Za UOTS:

 

Preuzmite Pristupnicu