Visine članarina

(Preuzmite visine članarina)

Na osnovu člana 17. Poslovnika o radu organa Udruženja odbojkaških trenera Srbije, Predsedništvo UOTS na sednici održanoj 06.07.2022. godine donelo je

O D L U K U

Da članarina za članove Udruženja odbojkaških trenera Srbije od takmičarske sezone 2022/2023 bude:

- Za trenere i statističare angažovane u inostranstvu 12.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane u Super ligi 8.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane u Prvoj ligi 7.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane u Drugim ligama 4.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane na Regionalnom nivou, angažovane za rad sa mlađim kategorijama i trenere koji u trenutku uplate članarine nisu angažovani:  3.000,00 din.

Članarina obuhvata: nadoknadu za članarinu i izdavanje sertifikata za prisustvo na seminaru.

Uplata članarina:
- na tekući račun Udruženja odbojkaških trenera Srbije:
- broj: 200-3007410101862-47 Banka poštanska štedionica
- svrha uplate: članarina za (ime i prezime trenera) za sezonu (navesti takmičarsku sezonu za koju se uplaćuje)
- poziv na broj: broj trenerske legitimacije izdate od strane Udruženja.

UOTS ne izdaje profakture!

Molimo sve trenere da uplaćuju članarinu lično, kao fizičko lice, zbog lakše evidencije uplata.

Ukoliko klub izvrši uplatu u ime trenera dužan je da kancelariji UOTS pošalje e-mail sa potrebnim podacima za izdavanje računa (datum uplate, naziv kluba, adresa, PIB i matični broj kluba, ime i prezime trenera za koga je uplaćeno, broj trenerske legitimacije, kao i nivo takmičenja/liga na kojoj će pomenuti trener voditi ekipu). Račun će biti poslat na prijavljeni e-mail nakon svih seminara i licenciranja za lige (decembar).

Plaćanje penala u slučaju nepohađanja seminara:

Odlukom Predsedništva UOTS treneri i statističari kojima su izdate dozvole za rad od strane Komisije za izdavanje dozvola za rad Odbojkaškog saveza Srbije, a nisu prisustvovali jednom od odgovarajućih obaveznih seminara za trenere i statističare (superligaški, prvoligaški, drugoligaški, regionalni, mlađe kategorije) u obavezi su da plate dvostruki iznos članarine za tekuću sezonu u skladu sa nivoom takmičenja:

- Za trenere i statističare angažovane Superlige 16.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane Prve lige 14.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane Druge lige 8.000,00 din
- Za trenere i statističare angažovane na Regionalnom nivou i rad sa mlađim katerijama: 6.000,00 din

čime će steći pravo na licenciranje za tekuću sezonu, odnosno moći će da obavljaju poslove na kojima su angažovani u svojim klubovima.

Nadležni organi koji vode takmičenja će na osnovu izdatih potvrda od strane UOTS o ispunjenju ove obaveze, izdavati licence.

Ovako licenciranim trenerima i statističarima neće se uzimati u obzir odgovarajući broj bodova koji nosi sertifikat sa seminara kome nisu prisustvovali potrebnih za obnavljanje radnih dozvola.

Predsedništvo UOTS

Preuzmite visine članarina