UOTS

TRENERSKI SEMINAR OSV 2023

P O Z I V
trenerima ekipa koje se takmiče u Drugoj Republičkoj ligi „Sever“, Prvoj i Drugoj
Vojvođanskoj ligi i ligi mlađih kategorija
ZA OBAVEZAN GODIŠNjI SEMINAR 2023/2024.

Poštovani,
svi treneri koji će biti licencirani za ekipu koja se takmiči u gore navedenim ligama
dužni su da prisustvuju redovnom godišnjem seminaru koji se održava 08.07.2023. (subota)
sa početkom u 9:00 časova u SH u Bečeju.

PROGRAM SEMINARA

OBAVEZNO JE PRIJAVLjIVANjE NA SEMINAR (najava prisustva) PUTEM SLEDEĆEG LINKA

UOTS

Članarina iznosi: 4.000,00 dinara za Drugu Republičku ligu i 3.000,00 dinara za Prvu i
Drugu Vojvođanski ligu kao i za mlađe kategorije i uplaćuje se pre seminara:
Za Druge Republičke lige „Sever“, Prve i Druge Vojvođanske lige, kao i lige mlađih
kategorija
na račun OSV 200-2387980101001-09 (Banka Poštanska Štedionica) sa naznakom
'članarina'.
Poziv na broj: broj takmičarske legitimacije.

NAPOMENA: UPLATE SE VRŠE ISKLjUČIVO SA PRAVNOG LICA (KLUB).
UPLATE OD STRANE FIZIČKIH LICA NEĆE BITI VALIDNE.
Treneri/statističari koji ne ispune gore navedene uslove neće dobiti sertifikat o
prisustvu na seminaru.
Predsednik UOTV
U Novom Sadu 22.06.2023. godine
Dr Nedžad OSMANKAČ, s.r.

(Preuzmite Program seminara u PDF formatu)